Skip to content

Vypracovanie podnikateľského plánu

Podnikateľský plán je dokument, ktorého tvorbu väčšina podnikateľov podceňuje. Je to dané tým, že sa považuje len za akési teoretické cvičenie, ktoré pre podnikateľov život nemá veľký význam. Toto však rozhodne neplatí, ak sa k jeho tvorbe pristupuje kompetentne, čo znamená, že predikcie sú založené na dátach, minulých finančných výsledkoch a obchodných skúsenostiach podnikateľa a tiež potrebnej praxi pri finančnom plánovaní.

Súhlasím, že samotný podnikateľský plán bez schopnosti jeho exekúcie ešte nikoho z biedy nevytrhol. Ak je však plán postavený na reálnych faktoch, už len samotná tvorba podnikateľa veľmi obohatí, pretože si pri plánovaní mnoho vecí ujasní a sprioritizuje. Tým, že sa na podnikanie pozriete z globálnej perspektívy, dokážete si lepšie určiť smer a stratégiu, ktorá vaše podnikanie posunie za želanými cieľmi. 

Počas svojej praxe som videl stovky biznisplánov a desiatky som ich vypracoval. Vďaka tomu viem, aký efekt na podnikanie má kvalitne vypracovaný podnikateľský plán. Na základe konzultácií pri vypracovaní plánu som mnohým firmám pomohol vrátiť sa k zisku či získať projektové alebo prevádzkové financovanie z bankových inštitúcií. Najzaujímavejšie sú však vždy tie prípady, keď vďaka analýze dát odhalím také súvislosti, ktoré kvalitu a uveriteľnosť plánu posunú na takú úroveň, že sa pred podnikateľmi otvárajú aj možnosti equity financovania. Stalo sa mi to už niekoľko krát a veľmi ma teší, že som k tomu svojimi službami mohol dopomôcť.

Postup pri vypracovaní podnikateľského plánu

  1. Úvodné stretnutie, na ktorom sa oboznámim s vašim podnikaním z globálneho hľadiska. Môže trvať 2 až 3 hodiny.
  2. Poskytnutie podkladov pre hlbšiu analýzu vášho biznisu. Tieto sú dôležité pre zistenie aktuálnych KPIs, na vývoji ktorých postavíme, prípadne odkontrolujeme biznisplán.
  3. Spracovanie editovateľného finančného modelu.
  4. V prípade záujmu asistencia pri vypracovaní textovej časti biznisplánu, prezentácie, prípadne pri rokovaniach s tretími stranami.

Ukážka finančnej časti podnikateľského plánu (finančného modelu)

Orientačný cenník služieb

Typ služby
Cena služby
Poradenstvo k podnikateľskému plánu, ktorý ste si sami spracovali
od 100 Eur
Podnikateľský plán spracovaný na kľúč (zväčša pôjde o editovateľný finančný model)
1500 – 3500 Eur v závislosti od zadania a komplexnosti plánu
Poradenstvo pri rokovaniach s tretími stranami.
dohodou

Referencie

"Stretnúť sa s Vladom znamená stretnúť sa s realitou. Nie ružovou, nie čiernou, jednoducho takou ako je. A to je pri biznise veľmi dôležité. Aj preto s ním často spolupracujem pri všetkých klientoch, kde je potrebné zreálniť očakávania, napočítať možné tržby alebo návratnosť."
Tomáš Torok
Bizbuilders, CEO

Máte otázku? Napíšte mi prosím

Vladimír Jakubec
konzultant