Skip to content

Poradenstvo pri plánovaní cash flow

Stav financií na účte je informácia, ktorá zaujíma každého podnikateľa. Ak chce podnikateľ predvídať stav financií na účte aj ďalej ako len na horizont pár dní, je potrebné začať finančné toky plánovať.

Plánovanie cash flow môže byť časovo náročná úloha, pretože do jedného finančného prehľadu je potrebné zakomponovať informácie týkajúce sa prevádzkového kapitálu ale aj dlhodobých záväzkov firmy, na ktoré je potrebné napojiť kľúčové finančné projekcie podnikateľského plánu. Pri projekciách je potrebné zohľadniť rôzne platobné a dodacie podmienky obchodných partnerov, pravidlá v oblasti DPH atď. Kvalitne zostavený plán cash flow však dáva podnikateľovi čas reagovať na vývoj v podnikaní v predstihu a je kľúčom ku kompetentne riadeným financiám.

Plán cash flow som pripravoval pre viaceré spoločnosti pre ich vlastné potreby ale aj pre potreby získavania kapitálu od bánk, resp. investorov. V závislosti od potrieb a veľkosti firiem som pripravoval jednoduchšie plány aj komplexné finančné modely. Pre menšie obchodné firmy som zostavil šablónu, ktorej funkcionalitu si môžete pozrieť vo videu nižšie. 

Šablóna pre plán cash flow

Šablónu si môžete stiahnuť z môjho blogu.

Možnosti našej spolupráce

V závislosti na Vašich potrebách viem prispôsobiť našu spoluprácu tomu, čo práve potrebujete.

Poradenstvo

Ak chcete zhodnotiť stav plánovania finančných tokov vo Vašej firme a poradiť sa, čo sa dá robiť lepšie a efektívnejšie ako v súčasnosti.

Plán cash flow

Prispôsobím prezentovanú šablónu cash flow na Vaše potreby. Táto šablóna je obzvlášť vhodná pre interné potreby a krátkodobé plánovanie finančných tokov.

Komplexný finančný model

Vytvorím komplexný finančný model, súčasťou ktorého bude aj plán cash flow. Ide o dlhodobý finančný plán, ktorý sa najčastejšie používa pred investormi a bankami.

Máte otázku? Napíšte mi prosím

Vladimír Jakubec
konzultant