Skip to content

Podnikateľský plán remeselného pivovaru rýchlo a profesionálne

Ak uvažujete o založení pivovaru, je určite potrebné dôkladne sa oboznámiť s ekonomikou takéhoto typu projektu. Ak hľadáte odbornú asistenciu pri spracovaní biznisplánu, ponúkam vám predpripravenú vzorovú šablónu alebo vypracovanie plánu na kľúč.
Čítať ďalej

Šablóna pre plán cash flow

Plánovanie a riadenie cash flow je v každej firme alfou a omegou finančného manažmentu. Často sa stáva, že zostaviť plán cash flow zaberie množstvo času, preto som pre podnikateľov pripravil pomôcku, ktorá celý proces urýchli a zjednoduší.
Čítať ďalej

Podnikateľský plán na 1 A4

Ak sa pred štartom podnikania pustíte do zostavovania podnikateľského plánu, možno vám na úvod pomôže návod, vďaka ktorému zosumarizujete najdôležitejšie myšlienky na 1 A4.
Čítať ďalej