Remeselné pivá si na Slovensku získavajú priazeň čoraz väčšieho množstva zákazníkov. Tak ako Slováci smerujú ku kvalite napríklad pri konzumácii kávy, rovnako rastú očakávania a nároky zákazníkov aj v oblasti konzumácie piva. Zákazníci dnes dokážu rozlíšiť rozdiel medzi tzv. “europivom” a kvalitným remeselným pivom ponúkajúcim tradičnú chuť piva uvareného klasickým spôsobom. Rovnako tak sú naklonení experimentovať a vyskúšať špeciálne pivá v rámci sezónnej ponuky. Na posun v spotrebiteľských preferenciách, ktorý je umožnený aj zvyšovaním životnej úrovne, zareagovali mnohí podnikatelia, čo sa prejavilo v tom, že aktuálne na Slovensku vyrastajú mnohé remeselné pivovary. Za všetko hovoria čísla. Kým v roku 2009 bolo na Slovensku len 7 malých pivovarov, dnes, o 10 rokov neskôr, hovoríme takmer o 80 malých remeselných pivovaroch. Ak sa pozrieme na situáciu v Čechách, kde je aktuálne 486 pivovarov, je zrejmé, že slovenský trh stále nie je obsadený. 

Ak uvažujete o založení pivovaru, v prípravnej fáze podnikania je potrebné vykonať množstvo krokov. Jedným z prvých je oboznámiť sa s ekonomikou takéhoto typu projektu a vypracovať podnikateľský plán. Či už bude pre vašu vlastnú potrebu, pre spoluinvestora alebo financujúcu inštitúciu, ponúkam vám poradenstvo pri spracovaní podnikateľského plánu remeselného pivovaru.

Čo je obsahom podnikateľského plánu remeselného pivovaru?

Výstupom mojej služby pre vás je editovateľný finančný model, ktorý je možné prispôsobovať zadávaním rôznych vstupných parametrov v podnikaní. Výhoda takto spracovaného podnikateľského plánu je tá, že zmena parametrov sa okamžite prenáša do výsledkov hospodárenia zobrazených na úvodnom paneli plánu. Finančný model vás teda veľmi rýchlo zorientuje v tom, aký dopad bude mať na vaše hospodárenie zmena cien vstupných surovín, zmena cenovej politiky, objemov výroby a podobne. 

 

 

Ukážka finančných výsledkov modelovaného pivovaru na úvodnom paneli biznisplánu

Pri bankovom financovaní ide o štandardný podklad k úverovej žiadosti, avšak ja odporúčam spracovávať ho bez ohľadu na to či ho od vás žiada banka alebo nie. V prvom rade predsa ide o vaše peniaze.

Ak sa pri spracovaní podnikateľského plánu vášho pivovaru rozhodnete spolupracovať so mnou, váš finančný model bude pozostávať z týchto častí:

  1. Plán tržieb pivovaru – vzhľadom na to, že pivovar môže predávať svoje produkty prostredníctvom rôznych distribučných kanálov s rôznou cenotvorbou (vlastný maloobchodný predaj, účasťou na podujatia, predaj piva iným reštauráciám a podobne), je potrebné určiť tieto odhady a spracovať ich do plánu tržieb. Rovnako tak je potrebné odhadnúť nábehovú krivku tržieb.
  2. Cenové kalkulácie priamych nákladov na výrobu rôznych druhov piva – remeselné pivovary môžu ponúkať niekoľko druhov pív, pričom tieto sa líšia zložením, stupňovitosťou aj rôznym časom zrenia. V rámci cenových kalkulácií sú rozrátané priame náklady na výrobu jednotlivých druhov pív a tiež sa určuje cena produktu nielen v závislosti od druhu piva ale aj od typu odbytového kanála.
  3. Plán výroby pivovaru – tento plán vychádza z plánu tržieb, pričom plán zabezpečuje, aby sa neprekročila dostupná výrobná kapacita pivovaru. V pláne výroby sa tiež určuje výrobný program (koľko akého piva približne pivovar bude vyrábať). 
  4. Plán potreby zamestnancov a plán osobných nákladov – v tejto časti finančného modelu určujeme, kedy a za akých podmienok budú zamestnávaní zamestnanci pivovaru.
  5. Plán prevádzkových nákladov – v pláne určujeme aj ostatné nevyhnutné náklady na prevádzku, predovšetkým náklady súvisiace so službami ako je nájomné, marketing, účtovníctvo atď.
  6. Plán obstarania dlhodobého majetku a plán odpisov – ide o podrobnejšiu špecifikáciu vstupnej investície a prípadne ďalších nadväzujúcich investícií spolu s harmonogramom obstarania týchto investícií. Táto časť zahŕňa aj plán odpisov.
  7. Plánovaný splátkový kalendár pri financovaní úverom spracovaný na mesačnej báze.
  8. Plánované projekcie výkazu ziskov a strát a výkazu cash flow spracované taktiež na mesačnej báze.

Možné varianty a podmienky našej spolupráce

Typ služby
Výstup služby
Cena služby
Poradenstvo k podnikateľskému plánu pivovaru, ktorý ste si sami spracovali
Osobná alebo elektronická konzultácia
od 100 Eur
Poskytnem vzorový editovateľný finančný model k projektu remeselného pivovaru, ktorú si môžete prispôsobiť podľa vlastných predstáv​​
Editovateľná šablóna s 30 minútovým zaškolením do používania
1200 Eur
Spracujem podnikateľský plán vášho pivovaru na kľúč
Finančný model plne prispôsobený vašim podmienkam a situácii
2000 Eur
Podnikateľský plán vášho pivovaru na kľúč a poradenstvo pri rokovaní s finančnými partnermi.
Finančný model a ďalšie poradenstvo
2000 Eur + 50 Eur/hod.

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadom ďalších podmienok služby, napíšte mi krátku správu, o aký typ služby by ste mali záujem a tiež, v akom štádiu príprav na podnikanie sa v súčasnosti nachádzate.

Máte otázku? Napíšte mi prosím