Plánovanie a riadenie cash flow je v každej firme alfou a omegou finančného manažmentu. Zostaviť a aktualizovať plán cash flow býva väčšinou prácna úloha, preto som pre podnikateľov pripravil šablónu, ktorá celý proces významne zrýchli a uľahčí.

Význam riadenia firemného cash flow

Keď sa bavíme o dôležitosti cash flow, pripomeňme si jednu zo základných zákonistostí v podnikaní, ktorá znie: firmy nebankrotujú preto, že nie sú v zisku, ale preto, že sa im minú peniaze. Zisk a hotovosť sú dva rôzne pojmy, ktoré treba v podnikaní odlišovať. Inými slovami to znamená, že aj zisková firma môže mať problémy s cash flow a naopak aj stratová firma môže byť vo výbornej finančnej kondícii. Zo svojej konzultantskej praxe viem, že väčšina majiteľov malých firiem si často zamieňa pojmy zisk a hotovosť a riadeniu cash flow sa žiaľ venuje až vo chvíli, keď je finančná situácia vo firme napätá. Základom kompetentného finančného riadenia je pritom prevencia pred vznikom takýchto nepríjemných situácií, nie následné a často drahé a stresujúce plátanie finančných výpadkov.

Kvalitne spracovaný plán cash-flow umožňuje predvídať hroziace riziko platobnej neschopnosti aj niekoľko mesiacov vopred, vďaka čomu podnikateľ získa čas na realizáciu potrebných opatrení, aby k platobnej neschopnosti vôbec nedošlo. Keď sa pýtam na dôvody, prečo podnikatelia neplánujú cash flow, často dostávam odpoveď, že základné čísla predsa majú v oku a na komplexnejšie plánovanie im chýba čas alebo kapacita. Pri hlbšej debate však neraz prídem na to, že hlavnou príčinou chabého plánovania je menšia orientácia v podnikových financiách a chýbajúca zručnosť v práci s Excelom, ktorá z plánovania robí zbytočne prácnu úlohu.

Šablóna pre plánovanie a riadenie cash flow podnikateľovi veľa vecí uľahčí

Šablóna, ktorú vám dnes predstavím, je vlastne vzorovým plánom cash flow demonštrovaným na príklade jednoduchej firmy, ktorá je riadny platiteľ DPH a obchoduje v rámci SR, resp. občasne nakupuje služby od zahraničných subjektov. Firma má príjmy zákazkového charakteru, ktoré sú menej pravidelné a časť príjmov z eshopu, ktoré sú viac priebežné. Pokiaľ ide o náklady/výdavky, do šablóny som zahrnul len základné kategórie výdavkov, ktoré je možné prispôsobiť podľa reálnej situácie.

Súbor pozostáva z dvoch základných hárkov:

  • hárok „BP“ predstavuje plán očakávaných tržieb a nákladov v druhovom členení spolu s bližším určením jednotlivých splatností či už výnosov alebo nákladov,
  • hárok „CF“, ktorý obsahuje aj situáciu aktuálne splatných záväzkov a pohľadávok.

Samotný cash flow možno jedným klikom meniť z týždenného pohľadu na mesačný, takisto je možné definovať či je podnikateľ mesačným alebo kvartálnym platiteľom DPH. Odhad daňovej povinnosti/nadmerného odpočtu šablóna automaticky prepočítava. 

Viac o funkcionalite šablóny sa dozviete vo videonávode:

Vzor plánu cash flow na stiahnutie

Ak si chcete otestovať funkčnosť a interaktívnosť cash flow šablóny, môžete si ju stiahnuť prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Šablóna je prístupná v demoverzii, pre potreby každej firmy je potrebné ju prispôsobiť. 

.