Kontakt

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na emaili info@inventic.sk

Identifikačné údaje našej spoločnosti:

Inventic, s.r.o.
018 26 Plevník – Drienové, 523
IČO: 455 199 78
DIČ: 202 302 65 11
IČ DPH: SK 202 302 65 11