Skip to content

Referencie

jchrapko-foto

Spolupráca s Vladom prebehla hladko a profesionálne. Pre potreby blížiacej sa predajnej sezóny sme potrebovali pripraviť predikciu cash flow po týždňoch. Poslal som zopár tabuliek, vyjasnil som mu, čo bolo treba a do týždňa sme mali na stole komplexný finančný model, ktorý opakovane používame pre naše potreby aj pre potreby bankového financovania. Rýchle a profesionálne.

Zakladateľ & CEO
Dedoles.sk
M Guttman

Vlado je skvelý v praktickom odhaľovaní kľúčových parametrov vplývajúcich na maržu. Pomohol nám pochopiť ekonomiku naprieč našimi produktami a distribučnými kanálmi, pochopiť dôležitosť tvorby dostatočnej marže. Navrhol rastové aj úsporné opatrenia, z ktorých máme prospech a na základe ktorých vieme tvoriť zisk.

Majiteľ & CEO
Tuli.sk, s.r.o.
TomasT-foto

Stretnúť sa s Vladom znamená stretnúť sa s realitou. Nie ružovou, nie čiernou, jednoducho takou ako je. A to je pri biznise veľmi dôležité. Aj preto s ním často spolupracujem pri všetkých klientoch, kde je potrebné zreálniť očakávania, napočítať možné tržby alebo návratnosť.

Zakladateľ & CEO
BizBuilders s.r.o.
IMG_0485

Spolupráca s Vladom nám priniesla nový pohľad na náklady a výnosy. Vypočul naše požiadavky a všetky ich zapracoval. Mne sa veľmi páčilo ako zrozumiteľne nám vysvetlil používanie a obsluhovanie reportingového systému, ktorý sme spolu zaviedli. Výsledok je, že máme zrozumiteľné čísla a vieme ich ďalej samostatne aktualizovať.

Zakladateľ & CEO
Profirol, s.r.o.
IMG_4378

Ďakujeme Vladovi Jakubcovi za spracovanie finančného plánu na 2 spoločnosti ako podklad k vypracovaniu znaleckého posudku. Plány boli profesionálne spracované do oveľa väčších detailov, ako sme očakávali. Vlado vytvoril vysokú pridanú hodnotu pre samotných vlastníkov spoločnosti aj pre znalcov.

Partner & CEO
value4you, s.r.o.
IMG_1964_1

Spoluprácu s pánom Jakubcom hodnotím vysoko pozitívne. Najprv presne cielenými otázkami veľmi efektívne obsiahol základné fungovanie nášho biznisu. Následne na základe pokročilej analýzy dát nám odryl vzorce správania sa našich zákazníkov, ktoré sme tušili ale nikdy sme ich nemali kvantifikované. Aj na základe tejto analýzy sme boli schopní urobiť rozhodnutia, ktorých výsledkom bol medziročný nárast obratu nášho e-shopu o 60%.

Partner & CFO
Powerlogy, s.r.o.
avatar

Ďakujem ešte raz za konzultáciu. Vaše konzultácie mi dávajú veľa, lebo sú nestranné a racionálne. Bez Vášho pohľadu na vec by sa mi ľahko mohlo stať, že by som sa nechal uniesť vlastným zápalom a neskôr prudko narazil. Váš pohľad na vec mi pomohol prehodnotiť smerovanie a postup v mojom zámere. Veľmi rád Vaše poradenstvo využijem aj v budúcnosti.

František Oravec
Zakladateľ
Motorhomes s.r.o.
Rkovac-foto

S Vladom máme dlhodobú spoluprácu a obraciam sa na neho vždy, keď chcem počuť nezávislý názor na témy súvisiace s podnikateľskou stratégiou, prípadne na témy týkajúce sa finančného riadenia firmy. Naša spolupráca je pre mňa prínosná z dvoch dôvodov. Prvý je odborný pohľad na vec, ktorý Vlado prináša, a druhý ten, že ako majiteľ firmy mám po ruke partnera, s ktorým môžem komunikovať rôzne spektrum podnikateľských tém.

Majiteľ & CEO
Falco SK, s.r.o.
Lukas

Vlado nám vypracoval funkčný biznis plán, na základe ktorého dokážeme firmu profesionálne finančne riadiť na základe dát a nie iba spôsobom pokus-omyl. Zároveň je finančný plán pripravený prakticky na každodenné používanie a je schopný vyhodnocovať zmeny aj v čase, čo nám umožňuje chápať kľúčové parametre v súčasnosti aj v budúcnosti. Dostali sme tak nielen jednorazovú službu, ale hotový nástroj, ktorý nám slúži. Vlado v našom projekte prepojil svoje znalosti z finančného riadenia spolu s dobrým biznisovým cítením, ktorým disponuje. Preto jeho pohľad na FLOWii mal okrem iného za následok aj novú energiu, ktorá nás posunula vpred. Spoluprácu s ním radi odporúčame a sami v nej chceme naďalej pokračovať.

Partner
FLOWii s.r.o.
stevo

Nastavenie mesačného reportingu výrazne stransparentnilo ekonomiku našej firmy. V komplikovanej pandemickej dobe mi výsledok spolupráce umožnil vykonať nevyhnutné zmeny včas a veľmi informovane. Oceňujem Vladov profesionálny prístup, ľudskosť a ochotu pomôcť aj nad rámec zazmluvnenej spolupráce.

CEO
Education, s.r.o.

Spokojní zákazníci