Skip to content

Zavedenie firemného reportingu

Hoci je v podnikaní intuícia veľmi dôležitá, rozhodovať sa vyslovene len podľa nej sa neopláca. Riadenie podnikania a rozhodovanie na základe dát je nevyhnutnosť, napriek tomu mnohí majitelia firiem nemajú zavedený ani základný firemný reporting. Tento stav sa dá obhájiť, kým je firma menšia a jednoduchšia, no akonáhle vyrastie z plienok, je potrebné detailnejšie merať jej výkon. 

Bežnou praxou vo finančnom manažmente malých a stredných firiem, s ktorou sa stretávam, je, že majitelia firiem považujú účtovníctvo len za nutné zlo a sú radi, keď sú načas podané závierky. Účtovníctvo je však popri iných informačných zdrojoch (CRM systém, výrobný IS, údaje z Google analytics, registračnej pokladnice, dochádzkového systému a pod.) neoceniteľným zdrojom informácií a základom každého reportingu. Každý skúsenejší podnikateľ si dnes už uvedomuje, že bez reportingu sa firma riadiť nedá.

Ak s uvedeným tvrdením súhlasíte a premýšľate o zavedení reportingu, navrhnem pre vás riešenie s dôrazom na tieto charakteristiky: 

  1. rýchla aktualizácia reportingu a nenáročnosť údržby, 
  2. prehľadnosť a zrozumiteľnosť výstupov,
  3. ľahká dohľadateľnosť informácií znižujúca potrebu komunikácie s účtovníkom.

Postup pri zavádzaní firemného reportingu

  1. Úvodné stretnutie, na ktorom sa oboznámim s tým, ako je vaše podnikanie riadené po organizačnej stránke.
  2. Poskytnutie podkladov, ktoré aktuálne používate pre riadenie firmy. Poskytnutie základných informačných podkladov (účtovníctvo, prístupy k ďalším informačným zdrojom a systémom).
  3. Návrh úpravy účtovania (tvorba nových analytických účtov, resp. hospodárskych stredísk) za predpokladu, že si to situácia vyžaduje.
  4. Spracovanie poskytnutých podkladov do zmysluplnej reportingovej zostavy – manažérskej výsledovky.
  5. Zaškolenie do používania reportingu.
  6. V prípade záujmu možnosť dlhodobejšej spolupráce pri aktualizácii reportingu, finančnom riadení firmy a ďalšom podnikateľskom rozhodovaní.

Ukážka reportingu menšej obchodnej firmy

Orientačný cenník služieb

Typ služby
Cena služby
Vstupné poradenstvo ohľadom finančného riadenia
od 100 Eur
Návrh a implementácia reportingového systému v MS Excel
1000 – 4000 Eur v závislosti od komplexnosti zadania
Následné poradenstvo pri finančnom riadení firmy
dohodou

Referencie

"S Vladom máme dlhodobú spoluprácu a obraciam sa na neho vždy, keď chcem počuť nezávislý názor na témy súvisiace s podnikateľskou stratégiou, prípadne na témy týkajúce sa finančného riadenia firmy. Naša spolupráca je pre mňa prínosná z dvoch dôvodov. Prvý je odborný pohľad na vec, ktorý Vlado prináša, a druhý ten, že ako majiteľ firmy mám po ruke partnera, s ktorým môžem komunikovať rôzne spektrum podnikateľských tém."
Róbert Kováč
Falco SK, s.r.o., CEO

Máte otázku? Napíšte mi prosím

Vladimír Jakubec
konzultant