Podnikateľský plán dávno nie je dokument, ktorého vypracovanie musí zabrať týždne práce a výskumu. Takisto to nie je dokument, ktorý po vypracovaní vytlačíte, zviažete a odložíte do nejakého priečinka. Samozrejme v prípade žiadosti o úverové zdroje pravdepodobne budete bankou požiadaní o vypracovanie tradičného biznisplánu, avšak vo väčšine prípadov je vypracovanie podnikateľského plánu užitočné najmä preto, že ide o proces hľadania a vylaďovania optimálnej podnikateľskej stratégie. Ide teda menej o zostavovanie formálneho dokumentu a viac o samotnú činnosť, ktorá nastavuje zrkadlo vašej doterajšej stratégii a výsledkom, vďaka čomu môžete rýchlejšie reagovať na aktuálne výzvy a príležitosti. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľské plánovanie je užitočné vnímať ako kontinuálnu, nie jednorazovú činnosť.

Ak sa pred štartom podnikania pustíte do zostavovania podnikateľského plánu, možno vám pomôže, ak si ako prvý krok na ceste k plánu predstavíte konverzáciu s kamarátom, počas ktorej sa mu pokúsite predstaviť vaše budúce podnikanie. Nenútene tak vytvoríte svoju prvú prezentáciu, resp. jednostránkový biznisplán, ktorý bude možné neskôr použiť pri tvorbe plnohodnotného biznisplánu. Tvorba jednostrákového biznisplánu má niekoľko výhod:

 • je omnoho rýchlejšia ako vypracovanie plnohodnotného podnikateľského plánu, zaznamenať nápad na 1 A4 je činnosť na pár desiatok minút,
 • na podnikateľský plán o 1 A4 je ľahšie dostať spätnú väzbu či už od kolegov, potenciálnych zákazníkov alebo partnerov,
 • rozsah 1 A4 sa na základe spätnej väzby ľahko aktualizuje a upravuje,
 • nie je priestor na “omáčky”, rozsah vás prinúti komunikovať jasne a zrozumiteľne,
 • štíhly plán je na začiatku sumárom podnikateľských a trhových hypotéz, ktoré musíte overiť, aby ich bolo možné potvrdiť alebo vyvrátiť. Tie hypotézy a odhady, ktoré sa preukážu ako nesprávne, sa z dokumentu postupne vypúšťajú, v dôsledku čoho sa logicky upravuje aj podnikateľská stratégia,
 • na štíhlom pláne možno ďalej stavať, t.j. je možné použiť ho ako východisko pre tvorbu detailnejšieho dokumentu pre investorov alebo partnerov, ktorý môže mať podobu investorskej prezentácie, resp. plnohodnotného podnikateľského plánu.

Čo by mal obsahovať štíhly plán o rozsahu 1 A4?

Jednotlivé odporúčané tematické bloky plánu sú podobné metodológii lean canvas s tým rozdielom, že sa viac orientujú na problém a zákaznícke potreby, ktoré má podnikanie riešiť. Odporúčame venovať sa týmto tematickým blokom: 

 1. Identita podnikania – v tejto časti opíšete vaše podnikanie jednou vetou. Uvediete, čo robíte a pre koho to robíte. Identita je niečo, čím sa odlišujete od iných konkurentov a vystihuje vaše podnikanie.
 2. Problém, ktorý riešite – uvediete, aké problémy majú v súčasnosti vaši potenciálni zákazníci a prečo potrebujú vaše produkty alebo služby.
 3. Riešenie – charakterizujte váš produkt alebo službu a popíšete, ako presne rieši zákaznícky problém, resp. ako uspokojuje potrebu zákazníka.
 4. Cieľový trh – Kto sú vaši zákazníci? Charakterizujte váš typického zákazníka a ak dokážete, pokúste sa kvantifikovať aj ich počet.
 5. Konkurencia – Aké produkty alebo služby využívajú vaši potenciálni zákazníci v súčasnosti, aby vyriešili svoj problém? V čom je lepší váš produkt, resp. služba od konkurencie?
 6. Predajné kanály – Ako budete realizovať predaj? Budete predávať zákazníkom napriamo prostredníctvom nejakej prevádzky alebo cez internet? Využijete pri predaji obchodníkov alebo distribútorov? Opíšte predajný proces.
 7. Marketingové aktivity – Akým spôsobom chcete osloviť vašich zákazníkov? Či už zvolíte cestu PR, reklamy alebo priameho oslovovania, popíšte bližšie vašu predstavu.
 8. Tržby – Z čoho plynú vaše primárne zdroje príjmu? Ak ste len v úvodnej fáze plánovania podnikania, nemusíte mať obavu zo zostavovania predikcií predaja. Namiesto toho uveďte, ako budete zarábať peniaze a ktoré produkty/služby budú generovať váš príjem.
 9. Náklady – Vymenujte hlavné kategórie nákladov. Na začiatku podnikania nie je potrebné zachádzať príliš do detailov, o podstatných nákladoch a ich výške však musíte mať aspoň hrubú predstavu.
 10. Míľniky – Konkretizujte svoje základné ciele na najbližších niekoľko mesiacov. Načrtnite cestu, ktorú potrebujete prejsť, aby sa vaše plány pretavili do reality.
 11. Tím a kľúčové role – Ak ste v tíme viacerí zakladatelia, v krátkosti ich predstavte a uveďte, aká je ich úloha v tíme. Ak ešte len plánujete nejakých ľudí zamestnať, načrtnite, ktoré pozície potrebujete obsadiť.
 12. Partneri a zdroje – Niektoré podnikania potrebujú k svojmu štartu kľúčových partnerov, iné sú založené skôr na duševnom vlastníctve alebo iných zdrojoch, ktoré im umožňujú začať podnikať. Na tomto mieste vymenujte dôležitých partnerov, resp. kľúčové zdroje k vášmu podnikaniu.