Skip to content

O mne

Štúdium

Vysokoškolské štúdium som ukončil na Fakulte podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2005. Na EUBA som následne úspešne absolvoval aj doktorandské štúdium.

Pracovné skúsenosti

Spoločným menovateľom mojich predchádzajúcich pracovných skúseností sú témy podnikania a firemných financií.

S financiami som profesionálne prišiel do kontaktu hneď v prvom zamestnaní v spoločnosti Across Finance, a.s. ako investičný analytik a projektový manažér. V rámci svojej náplne práce som analyzoval množstvo podnikaní a podieľal sa na budovaní lekárenskej siete Slovlek (aktuálne už súčasťou siete Dr. Max).

Podnikanie

Hoci som si živnosť otvoril hneď po skončení vysokej školy, aktívnejšie som začal podnikať až v roku 2009. V rámci podnikania som sa v prvých rokoch venoval najmä vlastným projektom. Z nich môžem spomenúť napríklad internetový portál Podnikajte.sk, ktorého som spoluzakladateľom, prípadne aktivity v oblasti developmentu a prevádzky fotovoltických elektrární. Projekty, z ktorých som po čase exitoval, mi poslúžili nielen ako investičná príležitosť, ale aj ako skvelý spôsob sebarealizácie a cenný zdroj získavania podnikateľských skúseností. Aj vďaka nim dnes pôsobím ako konzultant a pomáham rásť a napredovať iným podnikateľom. V rámci konzultačnej činnosti pôsobím aj ako člen tímu Bizbuilders a spolupracujem tiež so Slovak Business Agency.

Ďalšie vzdelávanie

Ponúkať kvalitnú službu pre mňa znamená neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať. Okrem prirodzeného naberania skúseností si veľmi rád rozširujem obzor aj kvalitnými online kurzami. Takými sú pre mňa kurzy na tému financií od Corporate Finance Institute, resp. kurzy na tému spracovania dát v programe PowerBI od Enterprise DNA.

Link

Vladimír Jakubec
konzultant